SEARCH
REGION: FINLAND
Hiilineutraali leasing

Hiilineutraali carbonZER0-rahoitus

Kestävyydestä on tullut erottumistekijä markkinoilla. CHG-MERIDIANin carbonZER0-rahoituksen avulla IT-laitteiden valmistus, kuljetus, käyttövaihe ja kierrätys voivat olla hiilineutraaleja.

Yrityksen tietokoneet, älypuhelimet ja palvelimet tuottavat tonneittain kasvihuonekaasupäästöjä. Suuri osa näistä hiilidioksidipäästöistä on peräisin valmistuksesta. Sen vuoksi CHG-MERIDIAN on tarjonnut jo yli 40 vuoden ajan kierrätyspalveluja, jotka perustuvat käytettyjen IT-laitteiden kestävään uudelleenkäyttöön kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. carbonZERO-rahoituksella viemme tämän nyt askeleen pidemmälle. Asiakkaat voivat nyt ensimmäisen kerran kompensoida liisattujen IT-laitteidensa valmistuksessa, kuljetuksessa, käyttövaiheessa ja kierrätyksessä muodostuvat hiilidioksidipäästöt.

IT-laitteiden ilmastoneutraali carbonZER0-rahoitus

Hiilidioksidipäästöjen ehkäisemisen ja vähentämisen lisäksi päästökompensaatio on tärkeä vaihe, jonka avulla yritykset voivat toimia entistä kestävämmällä tavalla ja edistää ilmanstonmuutoksen vastaista taistelua. Uuden carbonZER0-rahoituksen avulla asiakkaat voivat nyt suorittaa maksun, joka kompensoi IT-laitteiden hiilidioksidipäästöt. Tämä rahoitusvaihtoehto on saatavilla kansainvälisesti. Kertyneellä rahalla rahoitetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan hyväksyttyjä hankkeita. Kuukausittaiset leasingin maksuerät kasvavat vain marginaalisesti. Esimerkiksi älypuhelimen tekeminen hiilineutraaliksi maksaa vain muutaman sentin.

                    

Hiilidioksidipäästöjen laskeminen

Uuden carbonZER0-rahoituksen käyttäminen ei vaadi asiakkailta lisää aikaa tai vaivannäköä. Asiakkailla on käytettävissään kokonaisvaltainen paketti, josta he voivat valita ja hallita ilmastonmuutoksen vastaisia hankkeita. Lisäksi se sisältää tunnustettuja päästötodistuksia ja hiilidioksidipäästölaskelman sertifioitu Greenhouse Gas Protocol mukaisesti. Laskennassa otetaan huomioon IT-laitteiden valmistus, kuljetus sekä käyttövaiheen ja kierrätyksen aikana kuluva sähkö. Otamme huomioon myös laitetyyppeihin ja valmistajiin liittyvät erot lisäämällä prosenttipohjaisen korotuksen.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Kun laskenta on tehty, luodut kasvihuonekaasut kompensoidaan. Tämä voidaan tehdä monella eri tavalla: joko ostamalla hyväksynnät vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta tai investoimalla suoraan ilmastonmuutosta torjuviin hankkeisiin. Näiden valinta ja säännöllinen auditointi on tärkeää. carbonZER0-rahoituksen avulla CHG-MERIDIAN tukee kansainvälisesti tunnustettuja ja hyväksyttyjä ilmastonmuutosta torjuvia hankkeita. Kaikki nämä hankkeet varmistavat kestävän kehityksen taloudellisella, yhteiskunnallisella ja ympäristöllisellä tasolla kussakin maassa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti. Vastineeksi säästyneistä hiilidioksidipäästöistä asiakas saa todistuksen. Tämä takaa, että säästöjä käytetään hiilidioksidipäästöjen kompensointiin vain kerran. Asiaan liittyviä todistuksia säilytetään sen jälkeen virallisissa rekistereissä. Sekä todistus että tiedot laitteiden hiilineutraaliudesta ovat digitaalisesti nähtävillä TESMA®-järjestelmässä – helppoa, läpinäkyvää ja suoraviivaista.

Ilmastonmuutosta torjuvien hankkeiden jatkuva tuki

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

carbonZER0-vaihtoehtoa käyttävät asiakkaat tukevat tällä hetkellä aurinkovoimatuotantoa Pohjois-Namibiassa hankkeessa, joka kattaa myös paikan päällä tarjottavan terveydenhuollon ja paikallisten koulujen laajentamisen. Etelä-Sulawesissä asiakkaidemme hiilikompensaation tuotolla rahoitetaan Jeneponton tuulivoimahanketta. Eteläisessä Sri Lankassa sillä rahoitetaan vesivoimalaitosta, joka tuottaa hiilineutraalia sähköä saarelle. Metsät ovat maapallon tärkeimpiä hiilinieluja, joten carbonZER0 tukee myös 100 000 hehtaarin metsäalueen suojelua Madre de Diosin alueella Perussa. Tämän hankkeen avulla säästetään keskimäärin 660 000 tonnia hiilidioksidia joka vuosi. Ilmastonmuutosta torjuvat hankkeemme ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaisia. Kriteerien täyttymisen osoitukseksi hankkeet tarkistetaan ja sertifioidaan Gold Standardin, Verified Carbon Standardin (VCS) ja Climate, Community and Biodiversity Standardin (CCBS) mukaisesti. Tämä varmistaa ja säännöllisesti vahvistaa, että hankkeet ovat tehokkaita ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Oliver Schorer, johtokunnan jäsen

”Asiakkaat voivat lisätä palvelun olemassa olevaan tilaukseensa ilman ylimääräistä vaivaa. Huolehdimme kaikesta heidän puolestaan, mukaan lukien kompensointimaksun tekeminen hyväksyttyihin ilmastohankkeisiin.”

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on välttämättömyys

Asiakkaat ja sijoittajat ovat pitkään vaatineet kestäviä ratkaisuja. Se, mitä ehkä joskus pidettiin riippakivenä, kuten ilmastoneutraalit liiketoimintakäytännöt tai vihreä IT, on nykyään usein keskeistä yrityksen menestykselle. Ympäristönsuojelusta on tullut yritysten tavoite ja kestävästä hankinnasta moraalinen velvoite. Kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta on tullut yrityksille välttämättömyys – ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta ja kaupallisesta näkökulmasta. IT-laitteiden hiilineutraalin carbonZER0-rahoituksen avulla asiakkaat voivat kohentaa imagoaan ja lisäksi pienentää ympäristöjalanjälkeään todella positiivisella ja läpinäkyvällä tavalla.

Ota yhteyttä jo tänään!

Haluatko tietää ennemän carbonZER0sta ja sen eduista?

CHG-MERIDIAN Finland Oy