SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
Hiilineutraali leasing

Hiilineutraali carbonZER0-rahoitus

Kestävyydestä on tullut erottumistekijä markkinoilla. CHG-MERIDIANin carbonZER0-rahoituksen avulla IT-laitteiden valmistus, kuljetus, käyttövaihe ja kierrätys voivat olla hiilineutraaleja.

Yrityksen tietokoneet, älypuhelimet ja palvelimet tuottavat tonneittain kasvihuonekaasupäästöjä. Suuri osa näistä hiilidioksidipäästöistä on peräisin valmistuksesta. Sen vuoksi CHG-MERIDIAN on tarjonnut jo yli 40 vuoden ajan kierrätyspalveluja, jotka perustuvat käytettyjen IT-laitteiden kestävään uudelleenkäyttöön kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. carbonZERO-rahoituksella viemme tämän nyt askeleen pidemmälle. Asiakkaat voivat nyt ensimmäisen kerran kompensoida liisattujen IT-laitteidensa valmistuksessa, kuljetuksessa, käyttövaiheessa ja kierrätyksessä muodostuvat hiilidioksidipäästöt.

IT-laitteiden ilmastoneutraali carbonZER0-rahoitus

Hiilidioksidipäästöjen ehkäisemisen ja vähentämisen lisäksi päästökompensaatio on tärkeä vaihe, jonka avulla yritykset voivat toimia entistä kestävämmällä tavalla ja edistää ilmanstonmuutoksen vastaista taistelua. Uuden carbonZER0-rahoituksen avulla asiakkaat voivat nyt suorittaa maksun, joka kompensoi IT-laitteiden hiilidioksidipäästöt. Tämä rahoitusvaihtoehto on saatavilla kansainvälisesti. Kertyneellä rahalla rahoitetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan hyväksyttyjä hankkeita. Kuukausittaiset leasingin maksuerät kasvavat vain marginaalisesti. Esimerkiksi älypuhelimen tekeminen hiilineutraaliksi maksaa vain muutaman sentin.

                    

Hiilidioksidipäästöjen laskeminen

carbonZER0-rahoituksen käyttäminen ei vaadi asiakkailtamme ylimääräistä aikaa tai vaivaa. He nauttivat täydellisen paketin eduista, joka huolehtii kaikesta ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeiden valinnasta ja hallinnoinnista tunnustettujen päästösertifikaattien toimittamiseen ja CO₂-päästöjen laskemiseen sertifioidulla menetelmällä, joka noudattaa Greenhouse Gas Protocol:ia. Laskennassa otetaan huomioon tuotanto, kuljetus ja IT-omaisuuden käyttövaiheen ja elinkaaren loppuvaiheen aikana kulutettu sähkö.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Kun laskelma on suoritettu, syntyneet kasvihuonekaasut kompensoidaan suorilla investoinneilla ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeisiin. CarbonZER0:n kautta CHG-MERIDIAN tukee kansainvälisesti tunnustettuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä hankkeita, jotka on sertifioitu korkeimman standardin, Gold Standard VER:n, mukaisesti. Asiakas saa todistuksen säästyneistä CO₂-päästöistä. Tämä takaa, että säästöt käytetään CO₂-päästöjen kompensointiin vain kerran; siihen liittyvät todistukset poistetaan myöhemmin virallisista rekistereistä.

Ilmastonmuutosta torjuvien hankkeiden jatkuva tuki

klimaneutrales IT Leasing Klimaprojekte

Asiakkaat, jotka valitsevat carbonZER0, tukevat hankkeita, jotka todistetusti kompensoivat päästöjä esimerkiksi laajentamalla uusiutuvan energian tuotantoa tai edistämällä energiatehokkaampien teknologioiden käyttöä. Valikoima ulottuu aurinkovoimalaitoksista ja juomavesijärjestelmistä reiluihin mikroluottoihin ja tuulivoimaloihin. Lisäksi hankkeet hyödyttävät paikallista väestöä luomalla työpaikkoja, parantamalla infrastruktuuria ja vähentämällä terveysriskejä

Ilmastonmuutoksen hillitsemishankkeillamme varmistetaan kestävä kehitys taloudellisella, sosiaalisella ja ympäristötasolla kyseisissä maissa YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti. Kriteerien täyttymisen osoittamiseksi hankkeet tarkastetaan ja sertifioidaan Gold Standard VER -standardin mukaisesti. Näin varmistetaan - ja vahvistetaan säännöllisesti - että hankkeet ovat tehokkaita ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Oliver Schorer, johtokunnan jäsen

”Asiakkaat voivat lisätä palvelun olemassa olevaan tilaukseensa ilman ylimääräistä vaivaa. Huolehdimme kaikesta heidän puolestaan, mukaan lukien kompensointimaksun tekeminen hyväksyttyihin ilmastohankkeisiin.”

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on välttämättömyys

Asiakkaat ja sijoittajat ovat pitkään vaatineet kestäviä ratkaisuja. Se, mitä ehkä joskus pidettiin riippakivenä, kuten ilmastoneutraalit liiketoimintakäytännöt tai vihreä IT, on nykyään usein keskeistä yrityksen menestykselle. Ympäristönsuojelusta on tullut yritysten tavoite ja kestävästä hankinnasta moraalinen velvoite. Kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta on tullut yrityksille välttämättömyys – ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta ja kaupallisesta näkökulmasta. IT-laitteiden hiilineutraalin carbonZER0-rahoituksen avulla asiakkaat voivat kohentaa imagoaan ja lisäksi pienentää ympäristöjalanjälkeään todella positiivisella ja läpinäkyvällä tavalla.

Ota yhteyttä jo tänään!

Haluatko tietää ennemän carbonZER0sta ja sen eduista?

CHG-MERIDIAN Finland Oy