SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
TERVEYDENHUOLTOTEKNOLOGIA

TEHOKAS LAITEHALLINTA – JOUSTAVA RAHOITUS

Investoiminen uusimpaan terveydenhuoltoteknologiaan on usein kallista. CHG-MERIDIAN tunnistaa, milloin investoinnit ovat oikeasti kannattavia sairaaloille ja terveydenhuoltolaitoksille.

Lääkintälaitteet ja IT yhdistyvät

Terveydenhuolto ilman IT:tä on nykyään mahdotonta, koska sillä on yhä tärkeämpi tehtävä monissa työprosesseissa. Trendi jatkuu, ja lääkintälaitteet ja IT ovat tulevaisuudessa yhä läheisemmin yhteydessä toisiinsa. Saksan terveydenhuollon IT-palveluntarjoajien järjestö (bvit) toteaa vuoden 2016 sektoriraportissaan, että jo yli 90 prosenttia ammattia harjoittavista lääkäreistä ja sairaaloista ei pysty toimimaan ilman IT:tä. Tutkimus antaa samanlaisen merkityksen IT-tietoturvalle sekä lääkintälaitteiden ja IT:n integroinnille.

Aiomme soveltaa teknologiaympäristöistä saamaamme monipuolista kokemusta liiketoimintamallin laajentamiseksi terveydenhuoltoteknologian alalle. Kattavan verkostomme avulla löydämme oikean kumppanin erityistarpeisiisi kaikissa vaiheissa.

Tasapainoilu potilaan hyvinvoinnin ja taloushaasteiden välillä

Tehokkaan teknologianhallinnan avulla on mahdollista parantaa sairaanhoitoa pienentämällä kokonaiskustannuksia. Henkilökohtainen neuvontantajasi CHG-MERIDIANilla suorittaa tarkan analyysin lääkintälaiteinfrastruktuuristasi.
Missä laitteistoa käytetään ja miten se on rahoitettu? Yhdessä kumppaniemme kanssa viemme myös tämän asian pidemmälle. Missä teknisiä laitteita on liikaa tai liian vähän? Millainen on ylläpitokustannusten kehitys? Voidaanko käyttötarvikkeiden hankinta optimoida?

Voimme auttaa kaupallisella ja teknisellä osaamisellamme:
– Laiteinventointien yhtenäistäminen
– Epäsopivan teknologian vaihtaminen
– Toimittajien määrän vähentäminen
– Vanhojen laitteiden kannattava hävittäminen
– Prosessien virtaviivaistaminen

Mukautetut liiketoimintakonseptimme luovat merkittäviä säästöjä ja parantavat sairaanhoidon tasoa

Asiakas hyötyy lean-ajattelun mukaisista prosesseista, monimutkaisuuden vähenemisestä, paremmasta läpinäkyvyydestä ja pienemmistä hallintokustannuksista.

JOUSTAVA RAHOITUS JA TEHOKAS TUKI TERVEYDENHUOLTOTEKNOLOGIALLE

CHG-MERIDIAN tarjoaa joustavaa rahoitusta, tehokasta tukea ja lisäarvoa tuottavaa teknologian elinkaaren hallintaa.

CHG-MERIDIAN varmistaa joustavan lääkintälaitteiden ja IT-laitteiden rahoituksen – laadimme yhdessä läpinäkyvän ja mukautetun, tarpeisiisi sopivan laskutusmallin. Maksat vain käytöstä itsellesi sopivalla tavalla: maksu tulojen mukaan, maksu potilasta kohti, maksu leikkaussalia kohti tai kokonaisvaltainen rahoituspaketti.

Lisäksi autamme kohdistamaan investointimäärät kaupallisiin tavoitteisiin (investointien tuotto, budjetti, kustannukset) ja tilinpäätösvaatimuksiin (US GAAP, IFRS jne.).

Sujuvan toiminnan tehokas tuki

CHG-MERIDIANin henkilökohtainen neuvonantajasi auttaa toteuttamaan terveydenhuoltoinvestoinnit ja käyttämään niitä taloudellisella tavalla. Hän on keskeinen yhteyshenkilö. Voit keskustella suoraan neuvonantajan kanssa tarjoamistamme palveluista, kuten lääkintä- ja IT-laitteiden tilauksesta, asennuksesta, ylläpidosta, keräyksestä ja uudelleenmarkkinoinnista:

  • Laitteiden päästä päähän -jäljitys TESMA®-järjestelmässä
  • Ilman kytkösmarkkinoita toimivat kunnossapito- ja takuukonseptit
  • Edullisten käytettyjen laitteiden tai vaihtolaitteiden väliaikainen käyttö (yhdessä valittujen kumppaneiden kanssa)
  • Vakiomuotoinen kulutustarvikkeiden hallinta

Turvallinen ja lisäarvoa tuottava laitteiden elinkaaren päättäminen

Jos terveydenhuollon teknologiatuotteesi elinkaari päättyy, tarjoamme mahdollisuuden palauttaa tai päivittää tuote tai jatkaa sen käyttöä. CHG-MERIDIAN ja kumppanimme varmistavat asennuksen purkamisen oikealla tavalla ja täydellisen poiston.

Arvon luomisen lisäksi tärkein tehtävämme on tietojen suojaus. Laitteita, joita ei voi markkinoida uudelleen, hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla kansainvälisten standardien mukaan. Pyynnöstä voimme suorittaa myös sertifioitua tietojenpoistoa levyasemista ja tietojen tallennusvälineistä, jotka sisältävät arkaluonteisia potilastietoja, kansainvälisten standardien mukaan.

TERVEYDENHUOLTOTEKNOLOGIAN JOUSTAVAT RAHOITUSMALLIT

Kokonaisvaltainen rahoitus

Tarjoamme myös kattavan rahoituspaketin, jossa maksetaan laitteiden ja palveluiden yhdestä asennuksesta. Se voi sisältää mitä tahansa työpaikan tietokoneiden, lääketieteellisen kuvantamisen laitteiden tai steriilin laboratorion rahoituksesta kokonaisen kahvion varustamiseen.

Maksu tulojen mukaan

Tässä yksilöllisessä rahoitustavassa kustannukset jaetaan laitteiston koko käyttöiän ajalle. Leasingin maksuerät määräytyvät arvioitujen tulojen ja laitteiden käytön mukaan.

Maksu leikkaussalia kohti

Jos haluat rahoittaa leikkaussalin, voimme tehdä tarjouksen leikkaussalin kaikkia kustannuksia varten suoritettavien leikkauksien perusteella.

Maksu potilasta kohti

Tämä joustava rahoitustapa on sovitettu tulovirtoihin. Se kehittyy potilaskohtaisten kiinteiden maksujen mukaan ja on niiden kattama.