SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI

Miten voin optimoida IT-hankintaprosessini?

Lue lisää

Miten voin optimoida IT-hankintaprosessini?

Tarjoamme sinulle täydellisen ratkaisun prosessiesi keskitettyyn hallintaan ensiluokkaisen automaation avulla ja esimerkiksi antamalla sinulle kattavan yleiskuvan IT-ympäristöstäsi.
Lue lisää

Kestävä kehitys ja kustannusten laskeminen: sopivatko ne yhteen?

Analysoimme IT-ympäristösi kokonaiskustannukset ja kehitämme mukautettuja liiketoimintakonsepteja, joiden avulla voit pienentää kokonaiskustannuksiasi ja integroida kestäviä palveluita ilman ylimääräistä vaivaa.
Lue lisää

Miten voin saavuttaa kestävyystavoitteeni?

Hankinta- ja kestävyystavoitteet voidaan toteuttaa rinnakkain. Voimme tehdä IT-ympäristösi hiilineutraaliksi ilman ylimääräistä vaivaa ja niin, että saat siitä kaikki tarvittavat todistukset.
Lue lisää

Kestävä IT-hankinta: edullista, suoraviivaista ja kestävää!

Ostajana sinulla on lukuisia kontakteja ja sidosryhmiä ja hallinnoit valtavia määriä tietoa usein kansainväliselläkin tasolla. Tästä tulee entistä monimutkaisempaa ja kalliimpaa, jos joudut hankkimaan laitteistot liikkuviin ja hybridimuotoisiin työpaikkoihin. Lisäksi sinun on huomioitava uudet ympäristömääräykset, kuten toimitusketjua koskeva laki Saksassa. Kerromme white paper -julkaisussamme, miten voit varmistaa, että IT-hankintasi on kestävä JA kustannustehokas.

  • Näkökulmia nykyisiin markkinasuuntauksiin
  • Neuvoja kestävyyden ja kustannustehokkuuden yhteensovittamiseen IT-ympäristössä
  • Kestävät hankintaratkaisut

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Valitsimme CHG-MERIDIANin, koska he pystyvät käsittelemään kaiken läpinäkyvästi TESMA®-portaalissa ja koska heidän palautusprosessinsa teki meihin vaikutuksen. Kunnostamalla tuotteet he antavat niille uuden elämän. Se oli meille erittäin tärkeää, sillä samalla korkeat kestävyysstandardimme täyttyvät.”
Sabine Tschöp, Procurement Manager in Corporate Services, Clariant Germany

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Mitä IT-ostajan olisi syytä tietää?

Miten kestävyys voi toimia IT-hankintajaksojen lyhentyessä jatkuvasti?

Me uskomme kiertotalouden periaatteeseen. Toimitamme sinulle tarvitsemasi IT-laitteet ja viemme samalla vanhat laitteesi kunnostettaviksi ja myytäviksi edelleen. Näin laitteiden käyttöikä pitenee, elektroniikkajäte vähenee ja yrityksesi saa aina käyttöönsä uusinta IT-tekniikkaa.

Ilmastotoimet lisäävät kustannuksia. Miksi tämä ei koskisi IT-hankintaa?

Tarjoamme keskitetyn ratkaisun, jonka avulla saat käyttöösi kestävän IT-tekniikan kustannustehokkaasti. Aloitamme analysoimalla säästömahdollisuutesi: Mitkä laitteet ovat käytössä kansainvälisesti? Tarvitsetko niitä kaikkia? Minkälaisia sisäisiä kustannuksia hallinnosta, ylläpidosta ja korjauksesta aiheutuu? Myytkö jo edelleen vanhoja laitteitasi? Jos myyt, onko se kannattavaa? Jos haluat saada hiilineutraalin IT-ympäristön, se onnistuu kauttamme muutamalla sentillä kuukaudessa. 

Miten hiilineutraali IT-hankinta toimii?

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden kompensoida laitteidensa valmistuksessa, käyttövaiheessa, leasingin jälkeisessä vaiheessa ja kuljetuksissa aiheutuvat CO2-päästöt. Tämä tarkoittaa käytännössä lisämaksua, jolla tuetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä valittuja kansainvälisiä hankkeita. Saat kansainvälisten standardien mukaisesti laaditun todistuksen säästetyistä päästöistä.

Miten voin tarkistaa, ovatko toimittajani sitoutuneet kestävyyteen?

Voit käyttää esimerkiksi EcoVadis-alustaa. Sieltä löytyy tietoa monien yritysten sitoutumisesta yhteiskuntavastuuseen, ja yritykset on luokiteltu sen mukaisesti. CHG-MERIDIANilla on hopealuokitus, joten se on kestävyyden osalta parhaan 25 prosentin joukossa.

Tarkistusluettelo – edut sinulle:

1. Kustannustehokas ja mukautettu liiketoimintakonsepti. 
2. Paras mahdollinen läpinäkyvyys TESMA®-alustan ansiosta.
3. Kansainvälinen tiimi, joka ottaa mahdollisimman suuren osan taakastasi kantaakseen.
4. Vanhojen laitteidesi tehokas edelleenmyynti kiertotalouden periaatteen mukaisesti. 
5. Hiilineutraali IT-ympäristö: vähällä vaivalla suuri vaikutus.

LUOKITUS

Tavoite 1

Deloitten vuonna 2021 toteuttaman Global Chief Procurement Officer Survey -kyselyn perusteella hankintaprosessien tehokkuus on noussut hankinnan tärkeimmäksi tavoitteeksi kustannussäästöjen tilalle.

TUOTESYKLIT

82 kg

iPhone 12 Pro -malliin liittyvien kasvihuonekaasujen määrä. Suurin osa näistä päästöistä syntyy tuotannossa. Tuotteen kunnostus ja edelleenmyynti voivat vaikuttaa siihen, että nämä päästöt jakaantuvat pidemmälle aikavälille.

KILPAILU

30 %

Norjassa kestävyystekijöille annettu painoarvo julkisissa tarjouskilpailuissa. Muissa maissa valmistellaan jo vastaavia ehtoja.

”Yhä useammassa julkisessa tarjouskilpailussa yritysten on esitettävä kattava dokumentaatio kestävyystoimistaan, mikä lisää entisestään IT-hankinnan vaikutusta ja vastuita. Siksi EcoVadis arvioi CHG-MERIDIANin kestävyystoimet vuosittain.”
Allard Pheifer, Group Sustainability Officer at CHG-MERIDIAN
CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen

Esittelykierros teknologiakeskuksessamme

Joka vuosi lähes miljoona laitetta tulostimista älypuhelimiin kunnostetaan ja myydään edelleen teknologiakeskuksissamme tai hyväksyttyjen kumppaniemme kautta. Lähde mukaan Gross-Geraun teknologiakeskuksemme esittelykierrokselle.

LATAA ILMAINEN WHITEPAPER

OTE WHITEPAPER JULKAISUSTAMME

”Niukat resurssit ja digitalisaatio edellyttävät uudenlaista IT-hankintaa, joka on entistä käyttökeskeisempi ja jossa panostetaan entistä enemmän kestävyyteen. Se toimii perustana tehokkaalle IT-tekniikan hallinnalle sekä entistä paremmalle suunnitteluvarmuudelle ja joustavuudelle. Samalla se tarjoaa kiistattomia kustannushyötyjä.

Digitalisaatio, kestävä kehitys ja kustannustehokkuus ovat kaikki sidoksissa toisiinsa. Niiden avulla yritykset saavat monenlaisia etuja ja toimia tienraivaajina kohti sellaista yritysmaailmaa, jossa yhteiskuntavastuu on keskeinen osa asiakashankintaa ja asiakassuhteiden säilyttämistä.”