SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI

Ympäristönsuojelu on ensisijainen tavoitteeni, mutta se vie työaikaa.

Lue lisää

Ympäristönsuojelu on ensisijainen tavoitteeni, mutta se vie työaikaa.

Oikean kumppanin kanssa kestävän IT-ratkaisun jalkauttaminen käy yhtä nopeasti ja suoraviivaisesti kuin perinteinen IT-hankintakin.
Lue lisää

Miten voin perustella vihreän IT-tekniikan tuomat lisäkustannukset?

Kestävän IT-tekniikan ei ole pakko olla kallista. Älypuhelimen tekeminen hiilineutraaliksi maksaa vain muutaman sentin lisää kuukaudessa.
Lue lisää

Kestävyystoimien on oltava kattavasti dokumentoituja.

EcoVadisin kaltaiset alustat voivat auttaa kestävän toimitusketjun todistamisessa. IT-ratkaisun valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kansainvälisesti tunnustettuihin todistuksiin, kuten päästökompensointiin.
Lue lisää

Kiertotalous ja ilmastotoimet - Pitkäaikaista menestystä kestävillä IT-infrastruktuureilla

Kestävän kehityksen johtajalla on haastava työ. Hänen tehtävänään on saada yrityksestä kestävämpi kaupallisia realiteetteja unohtamatta. Myös uudet lait ja määräykset on pidettävä mielessä. Kerromme white paper -julkaisussamme, miten voit varmistaa, että IT-ympäristösi on kestävä ja kannattava. Sisältö:

  • NÄKÖKULMIA NYKYISIIN MARKKINASUUNTAUKSIIN
  • NOPEASTI KÄYTTÖÖNOTETTAVIA RATKAISUJA
  • VIIMEISIMMÄT TIEDOT JA TILASTOT MUUN MUASSA ELLEN MACARTHUR FOUNDATION -SÄÄTIÖLTÄ  

Mitä asiakkaamme sanovat?

”Pyrimme valmistamaan vähintään puolet itse tekemistämme tuotteista uusiutuvista tai kierrätetyistä materiaaleista vuoteen 2025 mennessä. Kestävyys ja sitä kautta tulevien sukupolvien elämänlaadun turvaaminen tai parantaminen ovat meille erityisen tärkeitä asioita. carbonZER0® sopii täydellisesti Storopackille, ja se auttaa meitä saavuttamaan kestävyystavoitteemme.”
Thomas Mühleisen, Head of Corporate IT, Storopack Hans Reichenecker GmbH

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Mitä kestävän kehityksen johtajan olisi syytä tietää?

Miten yritykseni voi vähentää tuottamansa elektroniikkajätteen määrää?

Elektroniikkajätettä syntyy vuosittain noin 50 miljoonaa tonnia. Me vähennämme elektroniikkajätteen määrää järjestelmällisesti kunnostamalla vanhoja laitteita ja myymällä niitä edelleen. Vuonna 2020 annoimme toisen elinkaaren 96 prosentille palautetuista leasing-laitteista. Yhteistyössä sertifioitujen kierrätyskumppaniemme kanssa palautimme loput 4 prosenttia kierrätysmateriaaliksi tekniikan sallimissa rajoissa. Voimme muuten myydä edelleen mitä tahansa IT-laitteita, joita yritykselläsi jo on. Tuotto voidaan käyttää laskemaan ensimmäisen projektisi kustannuksia.  

Miten hiilineutraaleja IT-laitteita voidaan toimittaa?

Yrityksien, prosessien ja tuotteiden katsotaan olevan hiilineutraaleja, jos ne eivät aiheuta CO2-päästöjä tai jos päästöjä pystytään vähentämään ja kompensoimaan. Koska CO2-päästöiltä välttyminen on IT-laitteiden kohdalla erittäin hankalaa, CHG-MERIDIAN on kehittänyt carbonZER0®-tuotteen tukemaan kansainvälisiä hiilidioksidipäästöjen kompensointiprojekteja. Kun kompensoit yrityksesi päästöt, pystyt todistetusti pienentämään yrityksesi hiilijalanjälkeä ja antamaan konkreettisen panoksesi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Kestävyys ei saa maksaa liikaa. Miten tähän voi vastata?

Kestävän IT-tekniikan ei ole pakko olla kallista. Älypuhelimen tekeminen hiilineutraaliksi carbonZER0®:n kautta maksaa vain muutaman sentin kuukaudessa. Voit myös valita kiertotalouteen perustuvan mukautetun liiketoimintakonseptin, joka voi alkaa tuottaa tulosta. Vältyt korkeilta alkuinvestoinneilta, saat houkuttelevien jäännösarvojen tuomat hyödyt ja me huolehdimme laitteiden kestävästä myynnistä edelleen. 

Kestävyyden on oltava dokumentoitua. Mihin asioihin dokumentoinnissa pitäisi kiinnittää huomiota?

Kestävän kehityksen johtajilla on velvollisuus toimittaa erilaisia asiakirjoja, ja he vastaavat koko toimitusketjun yhteiskuntavastuusta. Siksi CHG-MERIDIAN käyttää EcoVadis-alustaa osoittaakseen läpinäkyvästi sitoutumisensa kestävyyteen. Lisäksi asiakkaamme saavat virallisen todistuksen siitä, että he ovat kompensoineet IT-laitteidensa päästöt. 

Tarkistusluettelo – edut sinulle:

  1. Kestävät JA kustannustehokkaat ratkaisut.
  2. Kumppani, joka on sijoittunut kestävyyden osalta parhaan 25 prosentin joukkoon (EcoVadisin mukaan). 
  3. Ohjelma (carbonZER0®) tekee IT-laitteistasi hiilineutraaleja.
  4. Kansainvälisesti tunnustetut todistukset ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät hankkeet todistavat, että toimit kestävästi.
  5. Mukautettu liiketoimintakonsepti, joka sisältää myynnin edelleen – suoraviivaisesti ja kannattavasti.

KIERRÄTYS

95 %

laitteista voidaan kunnostaa, ja niille voidaan antaa kestävä uusi elämä.

EDELLEENMYYNTI

895000

palautetulle IT-laitteelle on annettu toinen elinkaari vuoden 2023 aikana.

EDELLÄKÄVIJÄ

20 21

Olemme olleet hiilineutraaleja vuodesta 2021 lähtien.

”Yritysten on todistettava, että niiden liiketoiminta on kestävää pitkällä aikavälillä ja kaikilla toiminnan tasoilla ja että ne ovat vaikuttaneet myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vain silloin yrityksillä on yhteiskunnan lupa toimia.”
Allard Pheifer, Group Sustainability Officer at CHG-MERIDIAN
CHG-MERDIAN Mitgliedschaften & Initiativen

Esittelykierros teknologiakeskuksessamme

Joka vuosi lähes miljoona laitetta tulostimista älypuhelimiin kunnostetaan ja myydään edelleen teknologiakeskuksissamme tai hyväksyttyjen kumppaniemme kautta. Lähde mukaan Gross-Geraun teknologiakeskuksemme esittelykierrokselle.

lataa ilmainen whitepaper

OTE WHITEPAPER JULKAISUSTAMME

”Käytetyn IT-teknologian edelleenmyynti pidentää elektroniikan elinkaarta ja vähentää syntyvän elektroniikkajätteen määrää. Samalla arvokkaita resursseja säästyy ja mahdollisesta ongelmajätteestä aiheutuvat kasvihuonekaasut ja saasteet vähenevät.

Leasing- ja vuokramallit lisäävät keräysmääriä, joten yhä useampi laite voidaan kunnostaa ja käyttää uudelleen. Kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassaan Euroopan komissio suosittelee käyttämään enemmän kannustimia, jotta tuote palveluna -malli otettaisiin laajemmin käyttöön. Kun yritykset vuokraavat tai liisaavat IT-tekniikkansa, ne voivat toimia aktiivisesti useilla kiertotalouden määrittämillä alueilla.”