SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
Kestävyys

KIERRETALOUS JA ILMASTO

Elinkaariajattelussa CHG-MERIDIAN luottaa kunnostukseen ja uudelleenkäyttöön tuotteiden elinkaaren pidentämiseksi. Pidämme itseämme osana kiertotaloutta ja autamme säästämään resursseja ja hillitsemään ilmastonmuutosta liiketoimintamallimme avulla.

Tuemme asiakkaitamme heidän teknologiaresurssiensa koko elinkaaren ajan -  käyttöönotosta ja käytöstä sertifioidun datan poistamiseen, kunnostamiseen ja uudelleenmarkkinointiin. Laitteiden uudelleenkäyttö, niiden hankkimisen ja hävittämisen sijasta säästää resursseja ja parantaa ympäristöjalanjälkeämme.

Vastuullinen hankinta

Tarpeisiin perustuva teknologialaitteiden hankinta; CHG-MERDIAN menettelysäännöillä varmistetaan ympäristö- ja sosiaalisten standardien noudattaminen

Ympäristöystävällinen jakelu

Laitteiden toimittaminen asiakkaalle; lähetys palautettavassa pakkauksessa

Asiakasvaihe

Asiakkaan käyttövaihe, käytön kesto vaihtelee

Suojattu tietojen poisto

Arkaluonteiset yritystiedot poistetaan kokonaan sertifioidulla menettelyllä (eraSURE®)

Kunnostus

Laitteet tarkastetaan ja kunnostetaan ammattimaisesti; Laitteet kierrätetään vain, jos niitä ei voida korjata tai asiakkaan turvataso vaatii sitä

Uudelleenmarkkinointi

Tekniikkalaitteet saa uuden elämän jälkimarkkinoilla

Udelleenkäyttö

Laitteiden uudelleenkäyttö pidentää sen käyttöikää

carbonZER0

Laitteiden hiilidioksidipäästöt kompensoidaan koko elinkaaren ajan valmistuksesta ja käytöstä uudelleenmarkkinointiin

PC being refurbished

Teknologiakeskuksemme

Olemme kunnostaneet käytettyjä laitteita teknologiakeskuksissamme viimeiset 20 vuotta. Laitteita uudistetaan visuaalisesti ja teknisesti vihreän tietotekniikan periaatteiden mukaisesti. Meillä on myös maailmanlaajuinen verkosto sertifioituja kunnostuskumppaneita, jotka kunnostavat laitteita paikallisesti korkeimpien standardien mukaisesti. Olemme ylpeitä 96 prosentin kunnostusasteestamme. Mutta entä loput? Kaikki laitteet, joita ei voida käyttää uudelleen, palautetaan kestävästi materiaalikiertoon sertifioidun kierrätyskumppanimme kautta

carbonZER0

Hiilidioksidipäästöjen välttämisen ja vähentämisen ohella kokonaisvaltainen elinkaaren lähestymistapa, kompensointi on tärkeä askel, jonka avulla yritykset voivat toimia kestävämmin ja myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Siksi tarjoamme yrityksille mahdollisuuden vuokrata IT-omaisuutensa hiilineutraalilla tavalla carbonZER0:n kautta. Tähän sisältyy vuokrattujen IT-laitteiden tuotannon, kuljetuksen, käytön ja käyttöiän lopun aikana syntyvien hiilidioksidipäästöjen täydellinen kompensointi. Maksut hiilidioksidipäästöjen kompensoimisesta suoritetaan suorilla investoinneilla sertifioituihin ja kansainvälisesti tunnustettuihin ilmastonmuutoksen hillintähankkeisiin - eivät vaadi asiakkailta ylimääräistä aikaa tai vaivaa.

Vuodesta 2021 CHG-MERIDIAN on hiilineutraali. Tämän saavuttamiseksi aiomme välttää, vähentää tai kompensoida kaikki liiketoiminnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.