SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
Työntekijäkokemus

Millaisia hyötyjä työntekijälle on tehokkaasta teknologian elinkaarenhallinnasta?

Loppukäyttäjätyytyväisyys on tärkeä näkökulma, kun mietitään työpaikan teknologiahankintoja. Teknologian elinkaarenhallintaprosessin on oltava selkeä ja helppo työntekijän näkökulmasta, jotta teknologia tukee työn tekemistä ja tehokkuutta. Tässä blogissa kuitenkin pureudumme ennen kaikkea siihen, miten tehokas teknologian elinkaarenhallinta hyödyttää työntekijää.

Työntekijät arvostavat vastuullista tapaa toimia

Siinä missä yrityksille vastuullisuus on tärkeä painopiste tämän päivän toiminnassa, myös työntekijöille vastuullisuus on usein tärkeä arvo henkilökohtaisesti. IT:n vastuullisessa elinkaarenhallinnassa on loppujen lopuksi kyse resurssienhallinnasta, jolla varmistetaan, että esimerkiksi työntekijän käytössä oleva tehotyöasema saa uuden elinkaaren toisessa käyttötarkoituksessa. Esimerkiksi 3 vuotta yrityskäytössä ollut tehotyöasema voi olla erittäin käyttökelpoinen laite oppilaitoksen käyttötarpeissa. Ympäristön kannalta paras vaihtoehto on, että työasema saa uuden elinkaaren kierrättämisen sijasta. Suunnitelmallinen elinkaari ja elinkaarenhallinnasta kommunikoiminen työyhteisölle on paras tapa toimia teknologianhallinnassa, jotta varmistetaan, että teknologia toimii jatkuvasti parhaalla mahdollisella tehokkuudella ja työntekijä ymmärtää, miksi laitteita päivitetään uusiin ja miten kiertotalousmalli toimii. Työnantajan tekemät vastuullisuusponnistelut ja niiden näkyminen sisäisesti parantavat myös työntekijän työnantajastaan muodostamaa työnantajamielikuvaa, mikä puolestaan vaikuttaa työntekijän lojaliteettiin.  

Elinkaaren suunnittelu helpottaa laitevaihtoa

Kaikilla työasemilla ja ohjeislaitteilla ei ole yhtä pitkää elinkaarta. Yritystyöaseman elinkaari on mallista riippuen usein 2-4 vuotta, jonka jälkeen se on syytä päivittää. Työasemien vaihdot on tärkeää suunnitella elinkaaren mukaisesti, jolloin vältetään tilanteet, jossa vaihto pitää tehdä esimerkiksi kesken tärkeän projektin. Kun laitteen elinkaari on suunniteltu huolellisesti, laitevaihtoon pystytään varautumaan myös loppukäyttäjän toimesta hyvissä ajoin ja vältytään vaihtoon liittyviltä haasteilta.

Oikein mitoitettu elinkaari varmistaa laitteen toimivuuden

Liian lyhyet tai vastaavasti liian pitkät elinkaaret saattavat vaikuttaa suoraan työntekijän toimintaan ja sitä kautta heidän tyytyväisyyteensä, kun laite ei enää toimi riittävällä tehokkuudella tai vastaavasti se vaihdetaan turhan aikaisin elinkaareensa nähden. Ylipitkät käyttöiät alkavat ennemmin tai myöhemmin vaikuttamaan laitteen tekniseen toimivuuteen ja huoltotarpeeseen. Teknologian käyttöikää saatetaan joskus pitkittää esimerkiksi taloudellisista syistä tai syynä pitkittyneeseen käyttöikään voi olla epätietoisuus ja läpinäkymättömyys laitteen elinkaaresta. Rahoituksen sekä elinkaarenhallinnan kannalta eri tuoteluokkien sekä vuokra-aikojen hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten laitteiden erilaiset elinkaaret, jolloin laitevaihdoista ei synny hallinnollista taakkaa. Elinkaarenhallintaan keskitetty läpinäkyvä järjestelmä varmistaa sen, että laitteita uudistetaan järkevästi ja tietoon pohjautuen.

Laitevalinnat suhteessa käyttötarpeisiin

Teknologiaa saatetaan joskus myös alimitoittaa suhteessa tarpeeseen, mikä haittaa työntekijän toimintaa. Erityisesti teknologiatoimittaja on tärkeässä roolissa, kun suunnitellaan käyttäjäryhmittäin tai käyttäjätasolla teknologiatarvetta. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi siihen, että valittu teknologia ei sovi käyttötarpeeseen, teknologiaa ei ole riittävästi käytettävissä tai se on vanhentunutta.

 

Olemme CHG-MERIDIANilla erikoistuneet teknologian hallintaan ihmisten ehdoilla. Toimimme IT:n, terveysteknologian ja teollisuusteknologian parissa. Palveluidemme avulla teet elinkaarenhallinnasta selkeää ja läpinäkyvää. Tutustu lisää sivustollamme ja ota yhteyttä

Lue lisää

CHG-MERIDIAN Sustainability

Sustainability

At CHG-MERIDIAN, we believe in end-to-end sustainability, efficient technology management with the highest level of information security, fair competition, and respectful dialog with stakeholders.

Lue lisää 
AUTOMATED ERASURE WITH HIGH PROCESS RELIABILITY

eraSURE®: Certified data erasure

Our Technology Centers in Gross-Gerau and Skien provide specially developed automated data erasure solutions that offer a high level of process reliability.

Lue lisää 

Sustainability is a must

According to a recent IW study, needs-based IT usage could contribute to save additional resources worth up to €10 billion in Germany alone. At a time when we are setting the course for the future, it makes sense to seek out sustainable alternatives with a view to reducing costs and ensuring future competitiveness.

Lue lisää