SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI

6 ASKELTA DIGITAALISEEN TYÖPAIKKAAN

Työn muutos on ollut nopeaa viimeisten vuosien aikana ja organisaatiot ympäri maailman ovat tehneet töitä joustaakseen ja mukautuakseen uuteen monipaikkaisempaan tapaan tehdä töitä. Organisaatioiden haasteena on kuitenkin edelleen kyetä vastaamaan yhä paremmin siihen, mitä työntekijät odottavat työympäristöltään nyt ja jatkossa. Tässä artikkelissa annamme sinulle vinkkejä, miten asiaa voi lähestyä.

Ajattelutavan muutosta perinteisestä tavasta hankkia ja käyttää IT:tä ei voida saavuttaa yhdessä yössä, etenkään suuremmissa yrityksissä. Siksi asiassa kannattaa edetä strategisesti. Työpaikan tulevaisuutta koskevat tutkimukset osoittavat, että vastaajat yhdistävät tulevaisuuden työpaikan joustavampiin työaikoihin, etätyöhön, parempaan työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja pienempään paineeseen olla toimistolla.

1. Luo oikeanlainen strategia

Ennen kuin päätät digitaalisen työpaikan konseptista, on tärkeää, että sinulla on selkeä kuva siitä, miltä IT:si pitäisi näyttää esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua. Mitä laitteita tarvitaan? Mikä on laitteiden järkevä käyttöaika? Kuka saa tilata mitäkin laitteita ja milloin? Nämä ja vastaavat näkökohdat on tärkeää suunnitella strategisesti ja määritellä etukäteen.

Millaisiin sudenkuoppiin voidaan törmätä, mikäli visio on jäänyt puolitiehen? Vaiheeseen jäänyt suunnittelu johtaa helposti kasvaviin kustannuksiin, mikä johtuu näkyvyyden ja kontrollin puutteesta. Lisäksi heikko laitteiden elinkaarenhallinta voi johtaa pahimmassa tapauksessa merkittäviin tietoturvariskeihin. Selkeä suunnitelma sekä sen avoin kommunikointi vahvistaa myös työntekijöiden ymmärrystä sekä sitä kautta heidän tyytyväisyyttään.

2. Tee yhteistyötä IT- ja talouspäälliköiden kanssa

IT-johtajat ovat erityisen kiinnostuneita nopeasta kulttuurimuutoksesta ja haluavat tarkistaa jokaisen prosessin. He suunnittelevat todennäköisesti myös huomattavia investointeja, jotta IT-laitteet voidaan korvata tarvittaessa mahdollisimman nopeasti. Talouspäälliköt puolestaan tarkastelevat ennen kaikkea kustannuksia. Hyvällä yhteistyöllä IT:n ja talouden välillä saavutetaan teknologian osalta optimaalinen kustannusten ja elinkaaren hallinta riskeeraamatta työntekijöiden tehokkuutta sekä tyytyväisyyttä.

Tässä asiassa CHG-MERIDIANin räätälöidyt liiketoimintakonseptit pääsevät oikeuksiinsa. Ne helpottavat kustannusten jaksottamista digitaalisen työpaikan käyttöiän ajalle säilyttäen samalla yrityksen likviditeetin ja täyttäen sekä tietohallintojohtajan että talousjohtajan vaatimukset.

 

 

 


 

3. Tarjoa vain se, mitä tarvitaan

Kaikilla työntekijöillä ei ole samoja laitteisto- ja ohjelmistovaatimuksia. Kenttähenkilöstö esimerkiksi myynnissä tai kunnossapidossa tarvitsee kevyitä ja kestäviä työasemia. Suunnittelijoille, kehittäjille ja graafikoille työasemien suorituskyky on tärkeämpää.

Rahoituksen sekä elinkaarenhallinnan kannalta eri tuoteluokkien sekä vuokra-aikojen hyödyntäminen mahdollistaa erilaisten laitteiden erilaiset elinkaaret. Tällä optimoidaan niin laitteiden optimaalinen hyödyntäminen kuin työntekijöiden tyytyväisyys.

 

 

 


 

4. Luo joustavia käyttöönottokonsepteja

Sen sijaan, että käyttäisit viikkoja suunnitelmien laatimiseen kaikkien laitteiden korvaamiseksi yhdessä valtavassa käyttöönotossa, sinun kannattaa päivittää työpisteiden laitekantaa vaiheittain tarpeen mukaan. Työpaikkakonseptit joustavilla ja lyhyemmillä ehdoilla helpottavat tätä strategiaa.

Me CHG-MERIDIANilla voimme autamme asiakkaitamme jaksottamaan hankintoja sopiviin sykleihin ja sopeuttamaan vuokra-ajat sekä kustannukset toivotun mukaiseksi. Tämä tulee usein esille suurempien toimitusprojektien osalta, jossa vaaditaan enemmän joustavuutta toimitusaikojen osalta.  

 

 

 


 

5. Ole realistinen suunnittelussasi

Riippumatta siitä, kuinka innoissasi olet uusista IT-trendeistä, sinun on pidettävä mielessä työntekijöidesi jokapäiväisen työn realiteetit. Vältä suunnittelemasta digitaalista työpaikkaa kuvitteellista skenaariota varten - keskustele niiden ihmisten kanssa, joihin se vaikuttaa.

Oikean ja tarvittavan teknologian hankkiminen on kaikkein järkevintä. Sopeuta työntekijöiden tarvitsema teknologia ja näiden laitteiden elinkaari kustannuksineen mahdollisimman hyvin yhteen, jolloin kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Liian lyhyet tai vastaavasti liian pitkät elinkaaret saattavat vaikuttaa suoraan työntekijän toimintaan ja sitä kautta heidän tyytyväisyyteensä.   

6. Tee IT-hankinnoista ostokokemus

Verkkokauppaportaalit, kuten Amazon, ovat mullistaneet ostokokemuksen. Työntekijät odottavat IT-osastoltaan samanlaista kokemusta, mutta todellisuus on usein hyvin erilainen.

CHG-MERIDIANin TESMA-portaalin® avulla voit luoda työntekijöillesi erityisen ostokokemuksen. Sen avulla työntekijäsi voivat tilata laitteensa itse työnantajan määrittelemästä valikoimasta. TESMA® tarjoaa myös yksityiskohtaisia tietoja tilatuista ja käytetyistä laitteista, mahdollistaa tulevien vaatimusten analysoinnin ja tarjoaa täyden kustannusten läpinäkyvyyden.

Oikean ja oikea-aikaisen informaation avulla saavutetaan optimaalinen laitteiden elinkaari. Käyttäjille kerrotaan ajoissa, milloin heidän laitteensa on mahdollista vaihtaa uuteen ja samalla tehdään vaihtoprosessista mahdollisimman osallistava sekä läpinäkyvä työntekijän kannalta. Työantaja luo raamit esimerkiksi laitevalikoiman osalta ja työntekijälle annetaan mahdollisuus tehdä itse valinta tämän raamin puitteissa. Tämä osallistaa käyttäjää huomattavasti enemmän ja vaikuttaa suoraan heidän käyttäjätyytyväisyyteensä teknologian osalta.