SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
CHG-MERIDIAN

Kun kestävä kehitys luo houkuttelevan työpaikan

Työmarkkinoille astuva uusi sukupolvi on aiempaa vaativampi ja heille vastuullisuus, tasa-arvo sekä joustavat työntekomallit ovat etusijalla. Yrityksille on nyt tärkeää pysyä tässä kehityksessä mukana.

Työmarkkinoille astuva uusi sukupolvi on aiempaa vaativampi ja heille vastuullisuus, tasa-arvo sekä joustavat työntekomallit ovat etusijalla. Yrityksille on nyt tärkeää pysyä tässä kehityksessä mukana. Kestävän kehityksen, uuden teknologian ja älykkäiden työpaikkojen avulla pystytään paremmin houkuttelemaan tulevaisuuden tekijöitä.

PWC:n tekemässä maailmanlaajuisessa Millennials at work -tutkimuksessa havaittiin, että nuorempiin sukupolviin vetoaa työmarkkinoilla sellaiset yritykset, jotka haluavat panostaa vastuullisuuteen ja kehittää yhteiskuntaa. He ovat myös todennäköisemmin uskollisempia yrityksille, joilla on vahvat eettiset arvot. Ilmastoystävällisestä liiketoiminnasta on siis tulossa yhä tärkeämpi ja ratkaisevampi tekijä yrityksen menestymiselle. Pitkään kiertotalouden periaatteiden mukaan toiminut CHG-MERIDIAN on havainnut muutoksen myös asiakkaidensa tarpeissa.

- Aiemmin kaikki energia panostettiin ilmastojalanjäljen pienentämiseen erityisesti tuotantoprosesseissa, mutta nyt alkaa olla selvää, että yhä useammat haluavat löytää kestäviä ratkaisuja myös päivittäiseen työhön. Ei ainoastaan päästöjen vähentämiseksi, mutta myös uuden ja valistuneemman sukupolven houkuttelemiseksi työmarkkinoille, sanoo Marko Tarkiainen, CHG-MERIDIAN Ruotsin ja Suomen maajohtaja.

Vastuullista ja modernia tietotekniikkaa työpaikoille

Oikealla kumppanilla ja IT-laitteiden elinkaariratkaisuilla yritykset voivat alentaa kokonaiskustannuksiaan, työmäärää sekä lisätä tietoturvaa samalla kun ovat osa kestävää kiertotalousratkaisua.

- Me autamme asiakkaita suunnittelemaan ja toteuttamaan teknologiahankintoja, tuomme läpinäkyvyyttä toimintaan älykkäällä ja helposti integroitavalla laiterekisterillä. Lisäksi autamme heitä vaihtoprosessissa ja noudamme palautuvat laitteet kun sen aika on. Tämän jälkeen varmistamme, että mahdollisimman moni laite saa toisen elämän ennen kuin ne elinkaaren lopuksi kierrätetään. Valitsemalla elinkaarimallin, jossa palautuvat ja täysin toimivat laitteet saavat uuden elämän käytettyjen laitteiden markkinoilla, pystytään merkittävästi optimoimaan resurssien käyttöä sekä tietysti vähentämään ilmastovaikutuksia, Marko sanoo.

Marko Tarkiainen, CHG-MERIDIAN Ruotsin ja Suomen maajohtaja

Nuorten kovenevat vaatimukset yrityksille tarkoittavat perustavanlaatuisia muutoksia yritysten liiketoimintamalleissa ja arvoissa. Tulevaisuuden kestävimmät brändit -tutkimuksessa peräti 83 prosenttia vastaajista kertoi uskovansa, että yritysten pitäisi ja niiden on mahdollista tehdä enemmän kestävän kehityksen puolesta.

- Jos haluaa houkutella erityisesti uuden sukupolven työntekijöitä, täytyy yrityksen luoda kestävää kehitystä johdonmukaisesti. Kun voimme auttaa asiakkaitamme tässä, hyödyntää se tietysti molempia osapuolia, Marko sanoo.
 

Kohti hiilineutraaleja IT-ratkaisuja

Vastuullisista IT-ratkaisuista huolimatta laitteiden tuotanto, käyttö ja kierrätys aiheuttaa edelleen väistämättömiä hiilidioksidipäästöjä. Vapaaehtoisella carbonZER0-palvelulla, jossa IT-laitteiden tuottamat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan erillistä korvausta vastaan, autetaan asiakkaita vähentämään ilmastojalanjälkeä entisestään. Tästä saadut varat käytetään sertifioitujen ilmastonmuutoshankkeiden rahoittamiseen ympäri maailmaa.

- Yhdessä hiilidioksidipäästöjen välttämiseen ja vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa kompensaatio on tärkeä lisäelementti. Se mahdollistaa yritysten vastuullisemman työskentelyn ja positiivisen panoksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä tietysti askeleen kohti arvostettua ja haluttua työnantajaa, Marko Tarkiainen päättää.