SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
Digital Workplace -konsepti

Digitaalinen työpaikka vaatii integroidun lähestymistavan

Digitaalinen työpaikka tarjoaa merkittävästi enemmän vapautta ja tyydytystä työntekijöille: työskentelyn ajankohta ja paikka eivät ole enää niin rajoitettuja, eivätkä työntekijät ole enää sidottuja pysyvästi asennettuihin laitteisiin, kuten pöytäkoneisiin. Sen sijaan heillä on aina käytössään uusin ja heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa räätälöity teknologia. CHG-MERIDIAN näyttää, miten kaikki tämä toimii.

Vaivaton etätyöskentely – mobiilin työpaikan järjestäminen onnistuneesti

Mobiili työskentely on trendi. Työntekijät haluavat maksimaalisen joustavuuden valitessaan työvälineitä, työpaikkaa sekä viestintä- ja työprosesseja. Samalla työnantajat kohtaavat kasvavia odotuksia, joiden mukaan on tarjottava uusinta teknologiaa ja lean-ajattelun mukaisia nopeita prosesseja. Näin voidaan tarjota täydellinen vapaus työskentelypaikan sijainnin osalta. Nykyaikainen työpaikka on digitaalinen, mobiili ja erittäin tekninen. Miten yritykset voivat vastata kaikkiin nähin odotuksiin?

Teknologiaa turvalliseen tiedonsiirtoon

Ensimmäinen vaihe kohti vaivatonta etätyöskentelyä on tekniikan mahdollistaminen työntekijöille, mukaan lukien mobiililaitteiden tarjoaminen. Työntekijöiden osallistaminen välineiden valintaan on helppo tapa varmistaa laitetarpeiden täyttäminen mahdollisimman hyvin. Kun laitteet on valittu, seuraavaksi on järjestettävä asianmukainen infrastruktuuri.

Digitaalinen työpaikka on ympäristö, joka tarjoaa työntekijöille kaikki tarvittavat tiedot ja prosessit työn tekemiseksi helpolla ja menestyksekkäällä tavalla. Pilvipohjaiset ratkaisut ja oikeiden alustojen ja yhteistyövälineiden valinta on keskeistä. Ja koska työntekijät käyttävät yritys- ja asiakastietoja monilla laitteilla ja monista sijainneista, tietoturva, todennus ja salaus ovat entistä tärkeämmässä asemassa.

Man in a shirt holding a tablet
Digital Workplace-konsepti

Kansainvälisten virtuaalitiimien hallinta Digital Workplace-konseptilla

”Menestyksellinen digitalisaatio vaatii enemmänkin kuin innovatiivisia teknologiapohjaisia tuotteita ja liiketoimintaprosesseja. Työympäristön on sovittava myös kuvioon.”

Oliver Schorer, CHG-MERIDIAN AG:n tietohallintojohtaja

Työntekijöiden osallistaminen on keskeistä

Uusimman teknologian ja asianmukaisen digitaalisen työympäristön tarjoaminen on vain kolikon toinen puoli. Digitaalinen muutos tuo mukanaan koko joukon uusia haasteita työntekijälle. Tutut prosessit ja rakenteet ovat sivummalla, ja on opeteltava uusia taitoja. Ei riitä, että työntekijät osaavat käyttää uutta teknologiaa, vaan heidän on myös haluttava käyttää sitä. Sen vuoksi työnantajien on toimittava esimerkkinä hyödyntämällä digitalisaatiota ja valmistella työntekijät muutosta varten sopivilla keinoilla. Ammatillisten kehitysprosessien sähköisen koulutuksen portaalit ja pelillistäminen voivat olla hyödyllisiä apuvälineitä tässä skenaariossa.

On myös tärkeä osallistaa työntekijät digitaalisen työpaikan suunnitteluun sekä avoimesti tiedottaa sen eduista ja projektin aikataulusta.

Man in a suit with glasses working on a tablet

Itsepalveluportaali on tärkeä väline digitaalisen työpaikan tarjoamisessa ja hallinnassa.

tesma

Lue lisää keinoista lisätä työntekijöiden hyväksyntää yrityksessäsi. 

Lue lisää

Itsepalveluportaalin käyttöönotto on monilla tavoilla tärkeä väline digitaalisen työpaikan järjestämisessä. Se voi luoda myönteisen käyttäjäkokemuksen työntekijöille, koska etenkin nuoret työntekijät haluavat vaikuttaa siihen, millä välineillä ja laitteilla he työskentelevät. Lisäksi he odottavat saavansa selkeät ja helppokäyttöiset tilausprosessit, joihin he ovat tottuneet suurilta verkkokauppiailta. Itsepalveluportaalin käyttöönotolla on myös merkittäviä etuja työnantajalle. Optimoidut hankintaprosessit keventävät IT-, hankinta- ja henkilöstöosastojen taakkaa, koska viallisten laitteiden hyväksyntä, käyttöönotto, käytöstäpoisto ja vaihto tapahtuvat täysin automaattisesti. Se on korvaamatonta täytettäessä digitaalisen työpaikan hallinnolliset vaatimukset.

Faktat ja luvut

TUOTTAVUUDEN LISÄYS:

25 %

parempi tuottavuus ja motivaatio työskenneltäessä sijainnista riippumatta

KÄYTTÖKUSTANNUSTEN VÄHENTÄMINEN:

20 %

säästöä prosessien yhdistämisen ja standardoinnin, jäännösarvojen laskennan ja kustannusten läpinäkyvyyden ansiosta

PAREMPI KETTERYYS:

75 %

lyhyemmät käyttöönottoajat itsepalvelumallien, automaation, laitetoimittaja riippumattomuuden sekä laitteiden ja sopimusten välisten kytkentöjen poistamisen ansiosta

Näkemyksiä Digital Workplace -konseptista

Lue lisää