SEARCH
REGION: FINLAND
EN
FI
TEOLLISUUSTEKNOLOGIA

TUOTANTO JA KONEET – KULUJEN VÄHENNYS PYSYVÄSTI

Haluatko saada tuottoa sijoitukselle ensimmäisestä valmistetusta yksiköstä lähtien? Haluatko sopeuttaa tuotannon joustavasti markkinoiden muutoksiin? Omistamisen kokonaiskustannusten asiantuntijamme tukevat sinua tuotantotilojen, laitteiden ja lisävarusteiden koko elinkaaren ajan. Samalla luodaan läpinäkyvyyttä ja säästöjä tuotannon ydinalueilla. Olivatpa kyseessä CNC-koneet, monimutkaiset kokoonpanolinjat tai työvaatetus, katamme kaikki resurssit yhdellä sopimuksella. Kaikki tapahtuu kansainvälisellä ja standardoidulla tavalla ilman kytkösmarkkinoita.

TEKNOLOGIANHALLINTAA GLOBAALEILLE MARKKINAJOHTAJILLE

Meillä on asiantuntemusta niin yleisestä teollisuudesta ja autoalalta kuin elintarvike- ja juomaliiketoiminnastakin. Eri alojen asiantuntijamme tietävät kaiken alaan kuuluvista prosesseista, teknologioista ja ominaisuuksista. Luomme kanssasi mukautetun ja kustannustehokkaan keskitetyn ratkaisun tuotanto- ja koneinvestointien hallintaan. Sitä varten hajautamme tuotantoprosessit, tunnistamme mahdolliset säästöt, digitalisoimme prosessit ja pienennämme kuluja pysyvästi.

Tämä tuottaa täysin läpinäkyvän yleiskatsauksen tuotantotilojen kustannusrakenteesta, mukaan lukien huoltokustannukset, varaosien osuus kustannuksista ja investoinnin kokonaistuotto. Olemme laite valmistajista riippumaton palveluntarjoaja, joten kaikki laitteet kuuluvat samaan kokonaisuuteen mukautetuissa liiketoimintakonsepteissamme riippumatta valmistajasta. Saavutamme usein yli 15 prosentin säästöt, mikä voi olla yksi syy siihen, että asiakkaisiimme kuuluu autoalan globaaleja markkinajohtajia.

Joustava rahoituksen suunnittelu

Tarjoamme aivan uudella tavalla joustavia investointien rahoitusmalleja. Sellainen on esimerkiksi pitkät ennakkorahoitusvaiheet. Koneenrakennusalan yritykset ja autoalan ensisijaiset alihankkijat tietävät, että alustavan tilauksen ja tuotannon aloittamisen välinen aika on pitkä. Silloin koituu korkeat investointikustannukset, mutta voittoa ei tule. Voimme kattaa tämän ajan joustavilla ratkaisuilla, kuten maksu osaa kohti, jolloin maksat vain siitä alkaen, kun voittoa alkaa tulla. Toisin sanoen investoinnille alkaa kehittyä tuottoa ensimmäisestä valmistetusta yksiköstä alkaen.

This and similar solutions enable us to maintain a positive cash flow for you. Even when major investments in production machinery are imminent or external factors suddenly impact on production. And particularly when it comes to actively structuring and managing contracts.

LISÄÄ JOUSTAVUUTTA, PIENENNÄ KUSTANNUKSIA

Haastattelu CHG-MERIDIANin elinkaaren asiantuntijan Florian Orthin kanssa.

Lue lisää

PROSESSIEN DIGITAALINEN VIRTAVIIVAISTAMINEN

Merkittävä osuus asiakkaille luomastamme lisäarvosta tulee kattavasta prosessien digitalisoinnista. Voimme auttaa optimoimaan sopimusjärjestelmän esimerkiksi siten, että voit allekirjoittaa sopimusia digitaalisesti ja laillisesti sitovalla tavalla ilman kynää tai paperien lähettämistä.

Voimme pienentää liittymien määrää, varmistaa saumattoman tietojen jakamisen ja nopeuttaa prosesseja. Se on TESMA® -teknologian- ja palvelunhallintajärjestelmän ansiota, sillä kaikki hallinnolliset ja tekniset tiedot kootaan siihen reaaliajassa.

Yksi sopimus kaikille kansainvälisille resursseille

robotic arm picking up vials and transporting them to another production line

Yhteenkytketty ja automatisoitu tuotantotila on erittäin monimutkainen, olivatpa kyseessä laserleikkaus- ja hitsauslaitteet, robotit, itseohjautuvat ajoneuvot tai solukuljetusjärjestelmät. Tilassa on usein monenlaisia tuotantolaitteita, joilla on useita valmistajia. Jos yhtälöön lisätään kansainvälisiä toimipaikkoja, hallinnollinen työkuorma voidaan kertoa mukana olevien kumppaneiden määrällä.

Aktiivinen ja joustava sopimuksenhallintamme vähentää monimutkaisuutta ja parantaa kustannustilannetta ja kustannussuunnittelua. Koostamme läpinäkyviä sopimusrakenteita kattaen kaikki valmistajat ja resurssit tuotantohallin CNC-koneista taukotilan vesiautomaattiin. Saat yhden puitesopimuksen yhdenmukaisella hinnoittelulla ja ennustettavilla maksuerillä.

Jos yritys on globaali tai aikoo laajentua ulkomaille vaikkapa Tsekkiin, Meksikoon tai Australiaan, sopimukset kasvavat yrityksen mukana. Kansainvälisen toimipaikkaverkoston ansiosta olemme aina rinnallasi.

LISÄTIETOJA

Saat lisätietoja mukautetuista liiketoimintakonsepteistamme napsauttamalla tästä.
TEOLLISUUSTEKNOLOGIA

MATERIAALINKÄSITTELY – TEHOKAS KALUSTONHALLINTA

Haluatko pienentää materiaalinkäsittelyajoneuvojen kustannuksia ja optimoida hankinnan, käytön ja uudelleenmarkkinoinnin hallinnolliset prosessit? Haluatko parantaa kansainvälisen kaluston kapasiteetin hyödyntämisen läpinäkyvyyttä? Tuemme koko matkan tarjouksen tekemisestä materiaalinkäsittelyajoneuvojen palautukseen asti. Siten pienennämme omistamisen kokonaiskustannuksia pysyvästi. Joustavan rahoitussuunnittelun ansiosta voimme helpottaa materiaalinkäsittelylaitteiden hallintaa. Samalla saavutamme jopa 50 prosentin kustannussäästöt.

Lue lisää 
TEOLLISUUSTEKNOLOGIA

TUOTANTO JA KONEET – KULUJEN VÄHENNYS PYSYVÄSTI

Haluatko saada tuottoa sijoitukselle ensimmäisestä valmistetusta yksiköstä lähtien? Haluatko sopeuttaa tuotannon joustavasti markkinoiden muutoksiin? Omistamisen kokonaiskustannusten asiantuntijamme tukevat sinua tuotantotilojen, laitteiden ja lisävarusteiden koko elinkaaren ajan. Samalla luodaan läpinäkyvyyttä ja säästöjä tuotannon ydinalueilla. Olivatpa kyseessä CNC-koneet, monimutkaiset kokoonpanolinjat tai työvaatetus, katamme kaikki resurssit yhdellä sopimuksella. Kaikki tapahtuu kansainvälisellä ja standardoidulla tavalla ilman kytkösmarkkinoita.

Lue lisää 
TEOLLISUUSTEKNOLOGIA

VARASTOTOIMINTA JA LOGISTIIKKA – KÄYTÖN JOUSTAVA MUKAUTUS

Haluatko hallita monenlaisia logistiikkalaitteita tehokkaasti? Onko tarve eri toimipaikoissa ja kansainvälisellä tasolla? Tarvitsetko joustavia ratkaisuja, jotka mukautuvat sopimustilanteeseen ja projektien pituuteen? Voimme tukea kaikkien logistiikkalaitteiden käyttöä mukautetuilla käyttöratkaisuilla, joiden omistamisen kokonaiskustannukset on optimoitu. Tämä tapahtuu valmistajista ja resurssityypeistä riippumatta. Etuja ovat lean-ajattelun mukaiset prosessit, uudenlainen joustavuus ja pienemmät kustannukset.

Lue lisää 
TEOLLISUUSTEKNOLOGIA

HALLITSEMME TEOLLISEN INFRASTRUKTUURIN. TEHOKKAASTI. JOUSTAVASTI. KANSAINVÄLISESTI.

Olemme kansainvälinen teknologia- ja rahoituskumppani, joka tarjoaa teollisen infrastruktuurin leasingpalveluita. Tuemme asiakasta koko matkan hankinnasta ja käytöstä uudelleenmarkkinointiin. Katamme teollisen infrastruktuurin kaikki näkökohdat varastojärjestelmistä, tuotantotiloista ja koneista materiaalinkäsittelyajoneuvoihin, robotiikkaan ja automaatioon. Mukautetut liiketoimintakonseptimme pienentävät kokonaiskustannuksia ja lisäävät joustavuutta. Olemme täysin riippumattomia valmistajista ja pankeista.

Lue lisää